تيانشان تورى   ›   اپپارات كوزى   ›   تابيعات

يۇيلۇڭ قارلى تاۋىنىڭ كورىنىسى

  بۇل كۇن شىققان كەزدە سۋرەتكە تۇسىرىلگەن يۇيلۇڭشان تاۋىنىڭ كورىنىسى (4-ايدىڭ 21-كۇنى ۇشقىشسىز ۇشاقپەن تۇسىرىلگەن).

  يۇيلۇڭشان تاۋى يۇننان ولكەسى ليجياڭ قالاسىنىڭ باتىس تەرىستىگىنە ورنالاسقان، نەگىزگى شىڭىنىڭ تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى 5596 مەتر، تاۋ باسىندا جىل بويى قار جاتادى، تاۋ جوتاسىن ۇنەمى بۇلت تورلاپ، الىستان قاراعاندا ايداعارداي كورىنەتىندىكتەن وسىلاي اتالعان.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.