تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   اۋىل تىنىسى

قوبىقسارى اۋدانى: سۋىق اعىستىڭ اسەرىندە كوشە بويلارىندا "مۇز ويما " قالىپتاستى

  مامىر ايىنداعى “مۇز ويما“كۇن نۇرىنا شاعىلىسىپ تۇر.

  تاياۋدان بەرى سۋىق اعىستىڭ اسەرىنەن، قوبىقسارى موڭعۇل اۆتونوميالى اۋدانىندا اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەدى. 5-ايدىڭ 14-كۇنى، اۋلانىڭ ءىشى-سىرتىندا، جول بويىندا “مۇز ويما“ قالىپتاسىپ، جازعىتۇرىمنىڭ وزگەشە كورىنىسىن ايگىلەدى.  

  

  街道边的“冰雕”

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.