تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

ۇلكەن بازاردا دىر-دۋمان

7-ايدىڭ 2-كۇنى، كوركومونورشىلەر مەن ساياحاتشىلار ۇلكەن بازار كورىنىس رايونىندا بۇرالا بيگە باستى.

  ەلىمىزدىڭ ءىشى-سىرتىنان كەلگەن ساياحاتشىلار شينجياڭعا ساياحاتتاۋعا كەلگەندە ءۇرىمجى قالاسىنا ورنالاسقان ۇلكەن بازار كورىنىس رايونىنا ات باسىن بۇرماي كەتپەيدى. 6-ايدان بەرى، ۇلكەن بازار كورىنىس رايونى 1 ميلليون 700 مىڭنان استام ساياحاتشى (رەت) قابىلداپ ۇلگىردى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.