تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

جايدارى جازدىڭ شاتتىعىنا شومدى

  7 - ايدىڭ 5 - كۇنى ءار ۇلت قالا تۇرعىندارى ءۇرىمجى قالاسى حالىق باقشاسىندا بيگە باسىپ، سامالداپ، جايدارى جازدىڭ شاتتىعىنا شومدى. سۋرەتتى ءتىلشى شيە لۇڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.