تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

تيانشان باۋرايىندا قىزاناق پىستى

  8 - ايدىڭ 7 - كۇنى حىجيڭ اۋدانى بارۇنحارمودۇن قالاشىعى شاعانوسۋ قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى قىزاناقتى كۇنگە جايۋدا (ۇشقىشسىز اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن).

  تاياۋ كۇندەردەن بەرى، شينجياڭنىڭ كوپتەگەن جەرلەرىندە قىزاناق ىركەس - تىركەس پىسىپ، ءۇزۋ، مانەرلەۋ، كۇنگە جايۋ مەزگىلىنە ءوتىپ، مول ءونىم كورىنىسى جارىققا شىقتى. سۋرەتتى چۋە. حۋرا تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورابى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.