تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   سپورت الەمى

دەنە شىنىقتىرىپ جۇگىردى

   6 - ايدىڭ 25 - كۇنى ءۇرىمجى قالاسى دابانچىڭ رايونىنىڭ دابانچىڭ قالاشىعى ”شاتتىققا تولى دابانچىڭدا سالاماتتىق ءۇشىن شاتتانا جۇگىرۋ“ قيمىلىن وتكىزدى. سۋرەتتى شينجياڭ گازەتىنىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى چين مەيحۋا تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.