تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

دۋان - ۋ دەمالىسىنان ءلاززات الدى

    6 - ايدىڭ 26 - كۇنى ساياحاتشىلار ءۇرىمجى قالاسى دابانچىڭ تۇز كولى كورىنىس وڭىرىندە سەيىلدەپ، دۋان - ۋ دەمالىسىنان ءلاززاتتاندى.

      سۋرەتتى گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى چين مەيحۋا تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.