تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

ىلەنىڭ كوركەم كورىنىسى 

        ٴيا، ىلەنىڭ ۇلان - بايتاق جەرىندە، مىڭ شاقىرىمعا سوزىلعان، بۇلتقا ۇلاسقان مۇز شوقىلارى مەن قالىڭ بايىرعى ورماندار بار؛ ۇلى تابيعاتتىڭ شەبەرلىگىمەن قالىپتاسقان جەمىرىلگەن جەر بەدەرى؛ بىزگە ٴۇمىت باعىشتايتىن قۇنارلى اتىزدارى بار... بارلىق جەرى بەينە سىزىپ قويعان سۋرەت ىسپەتتى كوركەم بولىپ، بارلىق جەرىنە سۇيسپەنشىلىگىڭىز ورنايدى. قاراعان سايىن كوزدىڭ جاۋىن الاتىن ىلە كوركەم كورىنىسمەن وتانىمىزدىڭ باتىس بولىگىندەگى كوركەم مەرۋەرتكە اينالدى.

 

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.