تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   سپورت الەمى

ءۇرىمجى قالاسىنداعى ءبىر سپورت سارايىندا، قالا تۇرعىندارى قاۋىرسىن دوپ ويناپ، دەنە شىنىقتىرۋدا

  10 - ايدىڭ 2 - كۇنى ءۇرىمجى قالاسىنداعى ءبىر سپورت سارايىندا، قالا تۇرعىندارى قاۋىرسىن دوپ ويناپ، دەنە شىنىقتىرۋدا. سۋرەتتى شينجياڭ گازەتىنىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى ۋاڭ جىن تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.