تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

سۋرەتتى حابار

  10 - ايدىڭ 2 - كۇنى وقىرماندار ءۇرىمجى شينحۋا حالىقارالىق كىتاپ سارايىندا كىتاپ ساتىپ الۋدا. سۋرەتتى شينجياڭ گازەتىنىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى ۋاڭ جىن تۇسىرگەن

  10 - ايدىڭ 3 - كۇنى ساياحاتشىلار حوتان كەشكى بازارىندا ءان - ءبي كونسەرتىن تاماشالاۋدا. سۋرەتتى جىن ليمين تۇسىرگەن

  10 - ايدىڭ 1 - كۇنى ياركەن اۋدانى حۋاڭدي قالاشىعىنىڭ بازار قىستاعىندا ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى مەن قىستاق تۇرعىندارى ارقان تارتۋ جارىسىن وتكىزدى. سۋرەتتى ءپازيلا تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.