تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ءۇرىمجى

العاشقى قاردىڭ جاۋۋىمەن ۇرىمجىگە قىس ءتۇستى

11-ايدىڭ 17-كۇنى، ءۇرىمجى قالا تۇرعىندارى قارلى اۋا رايىندا سىرتقا شىقتى. سۋرەتتى تۇسىرگەن ءتىلشى ۋاڭ جىن

  تيانشان تورىنىڭ حابارى. (ءتىلشى يۇي مىڭفان حابارلايدى) ”اقىرى قار جاۋدى!“. 11-ايدىڭ 17-كۇنى، ءتۇس بولماي جاتىپ قار ۇشقىندارى جاياۋلار جولىن اق تۇسكە بويادى، قار ۇشقىندارى ادامداردىڭ كيىمى مەن شاشىنا قونىپ، قىستىڭ ءسانىن اسىردى، ءۇرىمجى قالاسىنداعى تۇرعىنداردىڭ دوستار شەڭبەرى دە دۋمانعا بولەندى.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.