تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

كوزدىڭ جاۋىن الاتىن كۇزدەن كۇمىس كورپەلى قىسقا دەيىن

كۇشار قالاسى تارىم اۋىلىنداعى التىن رەڭدەس توراڭعى ورمانى ساياحاتشىلاردى باۋرادى. سۋرەتتى نياز راحىمان تۇسىرگەن

  شينجياڭ گازەتىنىڭ حابارى. (حابارىن جازعان ءتىلشى رىن جياڭ) شينجياڭ تابيعاتىنىڭ كوركەمدىگى تابيعي اسەمدىكتەن قۇرالعان، كەزكەلگەن جەرىنىڭ كورىنىسى ادامدى وزىنە ءتانتى ەتەدى. قىس باسىندا، وڭتۇستىك شينجياڭداعى توراڭعى ورمانى قىزىل سارى تۇسپەن ايشىقتالسا، سولتۇستىك شينجياڭ العاشقى قاردان كەيىن بەينە ماي بوياۋلى سۋرەتتەي تىنىشتىقتا تۇر.

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.