تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

سۋرەتتى حابار

      1- ايدىڭ 13 - كۇنى اققۋلار كورلا قالاسى كونشى وزەنىندە ءجۇزىپ ءجۇر. سۋرەتتى چۋە حۋرە تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : نۇربولات قابىل

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.