تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ءۇرىمجى

ءۇرىمجى قالا تۇرعىندارى جايدارلى جاز كۇنىنەن ءلاززات الدى

  7 - ايدىڭ 4 - كۇنى كەشتە ءۇرىمجى نانحۋ قالا تۇرعىندار الاڭى قىزۋ دۋمانعا بولەندى، قالا تۇرعىندارى وسى ارادا ءان سالىپ بيگە باسىپ، جايدارلى جاز كۇنىنەن ءلاززات الدى. سۋرەتتى انار بۇلت/ شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى ساي زىڭلى تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : الىمبەك نۇرالين

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.