تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

دۇمبە ءبيدايدى كەشەۋىلسىز ەكتى

  10 - ايدىڭ 18 - كۇنى، توقسۋ اۋدانى ءىش ارىق قالاشىعى قاراتاش قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى ەگىس ۋاقىتىن قولدان جىبەرمەي دۇمبە ءبيدايدى جەدەل ەكتى. بيىل توقسۋ اۋدانى 180 مىڭ مۋ جەرگە دۇمبە ءبيداي ەگۋدى جوسپارلاپ، قازىرگە دەيىن تۇقىم ءسىڭىرۋ مىندەتى نەگىزىنەن ورىندالىپ بولدى. سۋرەتتى سىدىق ميجيت تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.