تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ساياحات

قار - مۇز قىزىعىنا شومدى

  12 - ايدىڭ 26 - كۇنى، ساياحاتشىلار ءۇرىمجى قالاسى نانشان جىبەك جولى حالىقارالىق دەمالىس رايونىنىڭ شاڭعى تەبۋ الاڭىندا قار - مۇز نىساندارىن سەزىندى.

  2022 - جىلعى بەيجيڭ قىسقى وليمپيادا سپورت جارىسىنىڭ جاقىنداۋىنا ىلەسە، قار - مۇز سپورتى ءۇرتىس قارسى الۋعا يە بولدى، ساياحاتشىلار بەلسەنەسە ات سالىسىپ، قار - مۇز قىزىعىنا شومدى. سۋرەتتى جاڭ شيۋكى تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : سايراش تۇرارجان

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.