تيانشان تورى
تيانشان تورى   ›   ۇيرەنۋ   ›   سۋرەتتى تۇسىندىرمە

جوعارى مەكتەپ تاۋىسقان وقۋشىلار ءوز كۇشىنە سۇيەنىپ شارۋاشىلىق قۇرسا قانداي ساياساتتىق قولداۋعا يە بولادى؟ 

جوعارى مەكتەپ تاۋىسقان وقۋشىلاردىڭ ءوز كۇشىنە سۇيەنىپ شارۋاشىلىق قۇرۋىنا كومەكتەسۋ - سۇيەمەلدەۋ كورسەتىلەدى

سۋرەت ارقىلى قانداي قولداۋ ساياساتتارىنىڭ بار ەكەنىن ٴبىلىپ الىڭىز

  اۋدارعان: قادىر ماقان

  جاساعان: ءبيسارا قۋانبەك

جاۋاپتى رەداكتور : الىمبەك نۇرالين

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.