تيانشان تورى
تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   ەل ءىشى حابارى

يۇننان باۋشانعا كەلىپ، 10 مىڭ مۋلىق قىشى گۇلى تەڭىزىن تاماشالاڭىز

قىشى گۇلى تەڭىزى. سۋرەتتى حالىق تورىنىڭ ٴتىلشىسى چىڭ حاۋ تۇسىرگەن

قىشى گۇلى تەڭىزى. سۋرەتتى حالىق تورىنىڭ ٴتىلشىسى چىڭ حاۋ تۇسىرگەن

قىشى گۇلى تەڭىزى. سۋرەتتى حالىق تورىنىڭ ٴتىلشىسى چىڭ حاۋ تۇسىرگەن

قىشى گۇلى تەڭىزى. سۋرەتتى حالىق تورىنىڭ ٴتىلشىسى چىڭ حاۋ تۇسىرگەن

ساياحاتشىلار قىشى گۇلى تەڭىزىندە سۋرەتكە ٴتۇستى. سۋرەتتى حالىق تورىنىڭ ٴتىلشىسى چىڭ حاۋ تۇسىرگەن

  «حالىق تورىنان» اۋدارىلدى

  اۋدارعان: قادىر ماقان

جاۋاپتى رەداكتور : الىمبەك نۇرالين

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردىڭ مەنشىك ۇقىعى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى اقپارات كەڭسەسىنە ءتان، جاريالانعان مازمۇنداردى سىلتەمەسىز كوشىرۋگە بولمايدى. كوشىرىپ پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، «تيانشان تورى » الىنعانى انىق ەسكەرتىلۋى ءتيىس، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگى قۋزاستىرىلادى.