تيانشان تورى
تيانشان تورى   ›   جاڭالىقتار   ›   شينجياڭ حابارلارى

ەڭبەكشىلدىڭ كوكتەمى ەرتە كەلەر

  2 ـ ايدىڭ 27 ـ كۇنى مەملەكەتتىك سالىق باس مەكەمەسى كۇشار قالالىق سالىق مەكەمەسىنىڭ ياقا قالاشىعى سوگەتىلىك قىستاعىندا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى مەن قىستاق تۇرعىندارى مايسا جەتىلدىرۋ بازاسىندا كوكونىس مايساسىن باعىپ ـ باپتاۋدا. بىرنەشە كۇننەن بەرى كۇشار قالاسى قالىڭ كادرلاردى ٴبىرىنشى شەپكە بارىپ، بۇقارانىڭ كوكتەمگى ەگىس دايىندىعىنىڭ ٴتۇرلى قىزمەتتەرىن ويداعىداي ىستەۋىنە كومەكتەسۋگە ۇيىمداستىردى.

  □ سۋرەتتى ۋ لى تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : ريزا حاميت قىزى

ەسكەرتۋ:

تورابىمىزداعى مازمۇنداردى پايدالانۋعا تۋرا كەلگەندە، ءسوزسىز جازباشا رۇقساتقا يە بولۋ كەرەك. مازمۇنداردى رۇقساتسىز جالعاپ تاراتۋعا، كەسىپ رەداكسيالاۋعا، وزگەرتۋگە، قىسقارتىپ قۇراستىرۋعا، باسقا ورىنعا كوشىرۋگە نەمەسە باسقا تاسىلدەرمەن كوبەيتۋگە ءارى تاراتۋعا بولمايدى، قايشى كەلگەندەردىڭ زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىگى زاڭ بويىنشا قۋزاستىرىلادى.