سارا تۋىندىلار

    تاياۋدا، 2018-جىلعى سوني دۇنيە جۇزىلىك فوتوسۋرەت جارىسىنا قاتىناسقان ءبىر گرۋپپا تاڭداۋلى تۋىندىلار ورگان سايتىندا جاريالاندى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى