تىرسىل قاققان كۇز جاڭبىرى

    5-قازاندا، حۋبەي ولكەسى شۋان - ىن اۋدانى ليانحۋابا قىستاعىندا ورمەكشىلەر تورىنا كۇز جاڭبىرىنىڭ تامشىلارى مارجانداي بولىپ تىزىلدى. ءبىر رەتكى كۇز جاڭبىرىنان كەيىن، بۇكىل القاپ سۋعا مالشىندى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى