سايرام كولىنىڭ قاردان كەيىنگى كورىنىسى

    اق مامىق قار كولدىڭ بەتىنە ۇلپاداي ءتۇسىپ، بارلىق الاپ مامىراجاي تىنشتىققا شومىپتى. قاردان كەيىنگى سايرام كولى بەينە مۇز قۇرسانعان پەرىلەر مەكەنىنەن اۋماي قالىپتى.

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى