«توراپتان ساتىپ العان زاتتى ءبىر اپتا ىشىندە ەش قانداي سەبەپسىز قايتارۋ زاڭى» 15 – ناۋرىز رەسمي اتقارىلادى

    «توراپتان ساتىپ العان زاتتى ءبىر اپتا ىشىندە ەش قانداي سەبەپسىز قايتارۋ زاڭى» 15 – ناۋرىز رەسمي اتقارىلادى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى