اۋەدەن تۇسىرىلگەن دۇنيە جۇزىلىك مادەني مۇراعاتتار تىزىمدىگىنە ەنگەن — گۋلاڭ ارالى

(美丽中国)(1)空中俯瞰美丽新世遗——鼓浪屿

اۋەدەن تۇسىرىلگەن بۇلت اراسىندا گۋلاڭ ارالىنىڭ تاريحي ەرەكشەلىككە يە كوشە رايوندارى

    بەيجيڭ ۋاقىتى 8-شىلدەدە، جۇڭگو فۋجيان ولكەسى گۋلاڭ ارالى دۇنيە جۇزىلىك مادەني مۇراعاتتار تىزىمدىگىنە ەندى. بۇل جۇڭگوداعى 52-ورىننىڭ دۇنيە جۇزىلىك مادەني مۇراعاتتار تىزىمدىگىنە ەنۋى.

جاۋاپتى رەداكتور:سايراش تۇرارجان قىزى