شينجياڭ قارامايلى قالا رايونىندا جايقالا وسكەن كۇنباعىستار ىشىندەگى ساياحاتشىلار

جاۋاپتى رەداكتور:نۇرجان مينۋار قىزى